Bildiriler Kitabı

TOK2018 Bildiriler Kitabı (ISBN: 978-975-561-496-0 ) için tıklayınız.