Bildiri Konuları

Kontrol Teorisi
Doğrusal Kontrol
Doğrusal Olmayan Kontrol
Optimal Kontrol
Uyarlamalı Kontrol
Gürbüz Kontrol
Ayrık Zamanlı Kontrol
Model Öngörülü Kontrol
Kayma Kipli Kontrol
Zaman Gecikmeli Sistemler
Kesirli Dereceli Sistemler
Sonsuz Boyutlu Sistemler
Kaotik Sistemler
Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Sistemler ve Kontrolü
Hibrit Kontrol Sistemleri
Anahtarlamalı Sistemler
Zamanla-Değişen Sistemler
Gözetleyici Tabanlı Kontrol

Otomasyon
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
Enerji Sistemlerinde Otomasyon
Scada Sistemleri
Bina Otomasyonu
Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon

Ulaşım Teknolojileri
Raylı Sistemler
Otomotiv
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Çok-Araçlı Sistemler

Kontrol Eğitimi
Kontrol Eğitiminde İnternet ve e-Öğrenme
Sanal ve Uzaktan Lab Eğitimi ve Araçları
Tele-operasyon ve Bağımsız Öğrenme
Kontrol Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliği
Kontrol Eğitiminde Sanal Gerçeklik

Ağ Tabanlı Kontrol Sistemleri
Ağ Kontrolü
Kooperatif Kontrol
Konsensüs Kontrol
Ağ Üzerinden Kontrol
Eşzamanlama
Eşgüdümleme

Robotik Sistemler
Endüstriyel Robotlar
Mobil Robotlar
Haptik Sistemler
İnsansı Robotlar
Mikro ve Nano Robotlar
Sürü Zekası ve Sosyal Robotlar
Medikal Robotlar
Biyolojiden Esinlenmiş Robotlar
İnsan-Robot Etkileşimi

Enerji Sistemleri
Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü
Akıllı Şebekeler
Enerji Sistemlerinde Modelleme ve Kestirim
Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Kontrol Uygulamaları
İnsansız Araçlar
Deniz Araçları Kontrolü
Uçuş Dinamiği ve Kontrolü
Güdümlü Sistemler
Biyomedikal Uygulamalar
Gömülü Sistemler
MEMS için Kontrol Uygulamaları
Gürültü ve Titreşim Kontrolü

Sistem Dinamiği, Modelleme ve Analizi
Sistem Dinamiği ve Analizi
Kararlılık ve Kararlılaştırma
Tahmin ve Kestirim Algoritmaları
Teknik Süreçlerde Arıza Tespiti ve Gözetim
Arıza Kestirim Temelli Kontrol

Süreç Kontrolü
Biyolojik Süreçlerin Kontrolü
Çevre ve Arıtma Sistemlerinin Kontrolü
Isıl Sistemler
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
Kimyasal Süreçlerin Kontrolü

Evrimsel Algoritmalarla Modelleme, Kontrol ve Optimizasyon
Yapay Sinir Ağları ile Modelleme ve Kontrol
Bulanık Mantık Kontrol
Makine Öğrenmesi Tabanlı Kontrol
Evrimsel Algoritmalar ile Kontrol