Özel Oturumlar

OTONOM ARAÇLAR
Kara, hava ve deniz araçları karşımıza otonom veya yarı-otonom olarak çıkabilmektedir. TOK2018 kapsamında, ticari ve askeri önemi hızla artmakta olan otonom sürüş yeteneklerine sahip kara, hava, deniz ve denizaltı araçlarına yönelik algılama, yöngüdüm, planlama ve kontrol konuları ile ilgili akademik ve endüstriyel çalışmaları içeren özel bir oturum düzenlenmiştir. Gönderilen bildiriler arasından bu konu ile ilgili olanlar özel oturum kapsamında değerlendirilecektir.

Prof.Dr.Hakan Temeltaş
Dr.Öğr. Üyesi Volkan Sezer
İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

AMELİYAT ROBOTLARI
Klinik tıpta kullanımı hızla yaygınlaşan cerrahi cihaz ve robotik teknolojileri alanında, ülkemizde Ar-Ge ve üretim faaliyetleri TÜBİTAK 1003 programlarıyla ve uluslararası fonlarla desteklenmektedir. Ülkemizde özellikle tanı ve tedavi sırasında, uzman hekimin verimliliğini arttırmaya, insan hatasını en düşük seviyeye getirmeye ve hekim için tehlikeli/ulaşılamaz durumlarda cerrahi işlemleri yürütmeye yönelik cerrahi cihaz ve robotik sistemler geliştirilmektedir.
Ameliyat Robotları adlı özel oturumda ülkemizde TÜBİTAK 1003 programlarıyla ve uluslararası fonlarla desteklenmekte olan ameliyat robotu geliştirme projelerinin sonuçlarının sunulmasını ve tartışmaya açılmasını planlıyoruz. Özel oturumda oluşturulması planlanan tartışma platformu sayesinde ülkemizde geliştirilmekte olan ameliyat robotu teknolojileri konusunda farkındalık yaratılması ve bu alandaki araştırmaların ilerideki yıllarda yönünün tartışılması sağlanması hedeflenmiştir.
Bu özel oturumu, 115E726 numaralı ve “Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (NeuRoboScope)” başlıklı TÜBİTAK ARDEB 1003 projesi kapsamında bir çalıştay takip edecektir.

Doç.Dr. M. I.Can Dede
İzmir Yüksek Teknoloji Enstititüsü Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü