Bildiri Gönderimi

Bildiriler tam metin halinde ve sayfa sayısı 4-6 arasında olacak şekilde aşağıda belirtilen bildiri formatına göre hazırlanarak bildiri gönderme-değerlendirme sistemi üzerinden PDF formatında gönderilmelidir. Ulusal Program Kurulu'nda yer alan en az iki hakem tarafından değerlendirilen ve TOK 2018'de sunulmak üzere kabul edilen bir bildirinin basılabilmesi için bildiride yer alan en az bir yazarın kayıt yaptırması gerekmektedir. Bir yazar bir kayıt işlemi ile en fazla iki bildiri sunabilir. İkiden fazla her bir bildiri için ayrıca kayıt yapılması gerekmektedir.

Tüm bildiriler hazırlanacak Bildiriler Kitabında yer alacaktır. Bildiriler kitabına ISBN numarası alınması planlanmaktadır.

Hakem değerlendirme puanına göre yüksek puan alan 20 bildirinin Transactions of the Institute of Measurement & Control dergisi TOK2018 özel sayısında basılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Bildiri Gönderim Sistemi: https://easychair.org/conferences/?conf=tok2018

BİLDİRİ ŞABLONLARI GÜNCELLENMİŞTİR:
Word Şablonu_2018
LaTeX Şablonu_2018